Reforma e amoblamento en San Pedro

Proxecto: Luis Gil Pita – Cristina Nieto Peñamaria. ARQUITECTOS
Colaboradores: Alberto Alonso Oro – Julio Besiga (arquitectos).
Constructores: Ramón Suárez – Obradoiro Compostela (Constructora), Galuminox Ferreiros Roberto Paraná, Pérez Antolín Iluminación.
Ano: Agosto 2018.

001

009

008

017

004

016

005

014

013

012

010

006

019

018

021

022

023

025

024